Статут територіальної громади

 

Затверджено рішенням №10 3-ї сесії

Сергіївської селищної ради VI скликання

від 21 грудня 2010 року

 

С Т А Т У Т

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

СЕЛИЩА МІСЬКОГО ТИПУ СЕРГІЇВКА

Статут територіальної громади селища міського типу Сергіївка ухвалюється з метою правового регулювання місцевого самоврядування, головна мета якого - створення з жителів селища діючої спільноти людей, які об’єднують свої сили в інтересах своєї громади.

Статут селища Сергіївка, відповідно до Конституції України і Європейської Хартії про самоврядування, на підставі Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні », установлює форми і порядок практичного самоврядування єдиною територіальною громадою, визначає функції, повноваження та обов'язки органів та посадових осіб місцевого самоврядування, їх права і відповідальність перед громадою, статус органів самоорганізації населення, права і обов'язки кожного жителя селища перед міською громадою. Місцеве самоврядування в селищі Сергіївка - це встановлене Конституцією України та гарантоване державою право на реальне здійснення територіальною громадою селища самостійно або під відповідальність органів і посадових осіб селищного самоврядування вирішувати і здійснювати рішення з питань місцевого значення і усім питанням, переданим законодавством в ведення місцевого самоврядування в межах Конституції і Законів України.

Місцеве самоврядування здійснюється селищною громадою безпосередньо (вибори, референдуми, загальні збори за місцем проживання) і через органи самоврядування селища.

Статут територіальної громади селища Сергіївка, прийнятий громадою селища та зареєстрований у державних органах юстиції, має вищу правову силу серед актів самоврядування селища.

Статут селища обов'язковий для виконання всіма жителями селища Сергіївка, а також для всіх органів і посадових осіб місцевого самоврядування селища.

РОЗДІЛ 1.

Глава 1.

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СЕЛИЩА

Стаття 1. Селище міського типу Сергіївка є самостійною адміністративно-територіальною одиницею України - населеним пунктом міста Білгород-Дністровського Одеської області.

Перші відомості про Сергіївку відносяться до кінця XIX століття. За результатами перепису в 1889 році в урочищі Сергіївка було 25 дворів, у яких мешкало 175 міщан-малоросів, парафіян церкви посаду Шабо. В 1895 році тут вперше була побудована невелика грязелікарня. Однак сучасний розвиток курорту Сергіївка почалося в 1940 році, після возз'єднання Бессарабії з СРСР і було продовжене після війни. В 1975 р., розуміючи більшу значимість селища як курорту, Одеською обласною адміністрацією було прийняте рішення про віднесення села Сергіївка до категорії селища міського типу (Рішення виконкому Одеської обласної ради №567 від 13.11.1975 г.) Статус курорту Сергіївка придбала при першому затвердженні зон санітарної охорони і схем округів, рішенням виконкому №172 від 24 травня 1958 року Білгород-Дністровського району Одеської області. Вперше для Української держави статус курорту Сергіївка отримала в 1996 році (Постанова Кабінету Міністрів України № 1576 від 28.12.96 року).

Стаття 2. Територія селища міського типу Сергіївка і селищної ради, на якій здійснюється самоврядування територіальною громадою, розташована на землях, закріплених за селищем на момент набрання чинності Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» становить 634 га з кількістю населення 5309 чол.

Адміністративні границі селища ухвалені Одеською обласною держадміністрацією (Розпорядження №243/95 від 04.12.1995г.) і нанесені на генеральний план селища.

Стаття 3. Розпорядження землями в межах адміністративних границь селища і селищної ради здійснює селищна рада з урахуванням прав власників та інших користувачів земельних ділянок.

Рішення про віднесення земель селища до різних категорій або зміна їх статусу приймаються селищною радою.

 

Стаття 4. Селище Сергіївка може мати свою символіку: герб селища Сергіївка, гімн селища Сергіївка.

Стаття 5. Пам'ятною датою селища Сергіївка вважається день пам'яті святого Сергія Радонежського - 8 жовтня.

ГЛАВА 2

ПРАВОВА ОСНОВА СТАТУТУ

Стаття 6. Правову Основу Статуту територіальної громади селища Сергіївка становлять Конституція України, Європейська хартія про місцеве самоврядування, Закон України « Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України « Про службу в органах самоврядування».

Рішення селищної ради і селищного голови, посадових осіб органів селищного самоврядування ухвалюються на підставі і відповідно до чинного законодавства України та даного Статута. Дія Статуту поширюється на всю територію селища і обов'язково для всіх його жителів.

ГЛАВА 3

МІСЦЕВИЙ РЕФЕРЕНДУМ

Стаття 7. Референдум жителів селища Сергіївка - це прийняття рішень з питань, віднесених Конституцією і Законами України до відання місцевого селищного самоврядування, шляхом безпосереднього волевиявлення жителів селища, що мають право голосу.

Селищний референдум проводиться з метою безпосереднього розв'язку громадою найважливіших питань, віднесених до відання місцевого самоврядування. На селищний референдум не можуть бути винесені питання, віднесені законом до відання органів державної влади, а також питання затвердження місцевого бюджету, встановлення місцевих податків.

Питання, не віднесені чинним законодавством до відання селищного самоврядування, але, що мають важливе значення для селищної громади, можуть бути винесені на селищний консультативний референдум, рішення і рекомендації якого не мають обов'язкового характеру, однак повинні бути обговорені органами селищної ради, яких вони безпосередньо стосуються і по них повинні бути прийняті мотивовані рішення, які доводять до селищної громади через засоби масової інформації

Стаття 8. Рішення про проведення селищного референдуму ухвалює селищна рада на сесії на вимогу депутатів простою більшістю голосів від чисельного складу ради.

Селищний референдум з місцевої ініціативи призначається і проводиться на вимогу не менш 10% жителів, що постійно проживають на території селища та мають право голосу. Порядок підготовки і проведення референдумів визначається Законом „Про місцеві референдуми” і Законом ” Про місцеве самоврядування в Україні”

ГЛАВА 4

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ЧЛЕНІВ ГРОМАДИ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ

Стаття 9. Загальні збори громадян за місцем проживання можуть проводиться з метою:
 • обговорення питань загально-селищного значення;
 • обговорення питань, віднесених до відання селищних органів
  самоврядування, але, що мають особливо важливе значення для відповідних районів, кварталів, будинків, їх єднання і їх жителів та внесення пропозицій по цим питанням на сесію селищної ради або виконкому ради;
 • для створення органів самоорганізації населення;
 • для заслуховування повідомлень і звітів про роботу окремих органів і посадових осіб селищного самоврядування, а також органів самоорганізації населення;
 • прийняття рішень про участь на громадських засадах в заходах
  жителів селища , в роботах із благоустрою, сприяння органам громадського порядку, збереженні житлового фонду, пам'ятників історії і культури, надання допомоги соціально-незахищеним членам громади;

 

 • прийняття рішень про добровільні внески і пожертвування заможних громадян на потреби громади; '
 • для обговорення пропозицій державних органів і посадових осіб з питань, віднесених до компетенції місцевого самоврядування;
 • рішення інших питань місцевого значення, віднесених до компетенції органів місцевого самоврядування.
 • Правила організації і проведення загальних зборів за місцем проживання регламентуються чинним законодавством і статутом територіальної громади.

ГЛАВА 5

КОЛЕКТИВНІ І ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗВЕРНЕННЯ ЖИТЕЛІВ

СЕЛИЩА ДО ОРГАНІВ І ПОСАДОВИХ ОСІБ СЕЛИЩНОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Стаття 10. Мешканці селища незалежно від їх віку і громадянства мають право звертатися з колективними та індивідуальними письмовими або усними заявами, зверненнями до органів або посадових осіб місцевого самоврядування.
Мешканці селища мають право особисто звертатися до органів або посадових осіб селищного самоврядування, органів самоорганізації населення і їх посадовим особам з усіх питань, віднесених до їх відання.

Колективні звернення, підписані більш ніж 50 жителями селища, розглядаються органом або посадовими особами, до яких вони звернулися негайно .

 

ГЛАВА 6

ГРОМАДСЬКІ СЛУХАННЯ

Стаття 11. Метою громадських слухань є залучення членів громади до участі в розробці і прийнятті рішень селищної ради, облік думки громади по найважливіших питаннях місцевого самоврядування; здійснення контролю громади за роботою депутатів і посадових осіб місцевого самоврядування по виконанню рішень референдумів, громадських слухань і наказів виборців.
Громадські слухання можуть проводитись , як з ініціативи голови, депутатів селищної ради, виконкому, так і з ініціативи жителів селища. З ініціативи жителів, громадські слухання скликаються при наявності колективного звернення, підписаного не менш ніж 500 мешканцями . Порядок денний, місце та час проведення громадських слухань доводять до громади через засоби масової інформації, депутатів, через оголошення.

ГЛАВА 7

МІСЦЕВІ ІНІЦІАТИВИ

Стаття 12. Члени селищної громади мають право ініціювати розгляд селищною радою (в порядку місцевої ініціативи) будь-якого питання, що віднесені Конституцією і законами України до відання місцевого самоврядування. Місцева ініціатива передбачає внесення до селищної ради проекту нормативно-правового акту з питань, які належать до її відання.

Суб'єктами права місцевої ініціативи може бути ініціативна група (чисельністю не менше 20 чоловік).
Проекти нормативно-правових актів, які внесені в порядку місцевої ініціативи та підтримані підписами не менше десяти відсотків жителів селища, що мають право голосу на місцевих виборах, підлягають оприлюдненню і першочерговому розгляду на сесії селищної ради.

Розгляд питання, яке внесене в порядку місцевої ініціативи, здійснюється на відкритому пленарному засіданні селищної ради з обов'язковою участю членів ініціативної групи.

Рішення, що прийняті селищною радою з питань, які внесені в порядку місцевої ініціативи, підлягають обов'язковому оприлюдненню в порядку, що встановлений селищною радою.

ГЛАВА 8

УЧАСТЬ В РОБОТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Стаття 13. Мешканці селища мають право бути присутніми на відкритих засіданнях селищної ради. Особи, бажаючі відвідати сесію селищної ради повинні не пізніше, чим за три робочі дні до її відкриття подати відповідну заяву на ім'я секретаря ради, який організує відвідування сесії відповідно до регламенту.
Мешканцям селища, що мають право голосу відповідно до Конституції, надається право бути обраними на посади в системі місцевого самоврядування на рівних засадах з усіма жителями селища.

РОЗДІЛ 2

ОРГАНИ І ПОСАДОВІ ОСОБИ СЕЛИЩНОГО САМОВРЯДУВАННЯ

ГЛАВА 9

ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ БУДІВНИЦТВА СИСТЕМИ ОРГАНІВ СЕЛИЩНОГО САМОВРЯДУВАННЯ.

Стаття 14. Система селищного самоврядування включає:

Територіальну громаду;

Селищну раду - представницький орган самоврядування селищної громади;
Селищного голову – головну посадову особу селищної громади;
Виконавчий комітет селищної ради – виконавчий орган селищної ради;

Органи самоорганізації населення.

Стаття 15. Селищний голова, селищна рада та її виконком здійснюють свою діяльність і реалізують свої функції селищного самоврядування, як делеговані їм селищною громадою, за її дорученням і від її імені, у її інтересах і по цим питанням вони підзвітні селищній громаді. Діяльність органів селищного самоврядування базується на принципах законності, гласності, підконтрольності і підзвітності перед селищною громадою.
Розділення повноважень між органами і посадовими особами селищного самоврядування здійснюється згідно з діючим законодавством, даним Статутом і не повинне вести до порушення інтересів громади.
Стаття 16. Органи місцевого самоврядування в інтересах селищної громади можуть об’єднуватися з органами місцевого самоврядування міст та інших населених пунктів України і інших країн в асоціації, союзи, фонди і ін.

 

ГЛАВА 10

СЕЛИЩНА РАДА

Стаття 17. Селищна рада є органом самоврядування селища, єдиним органом представницької влади селищної громади.
Стаття 18. Селищна рада формується шляхом вільних виборів, які проводяться на підставі Закону « Про вибори депутатів місцевих рад і сільських, селищних , міських голів» із забезпеченням самостійності і незалежності селищної громади, виборчої комісії , створеною селищною громадою з урахуванням інтересів і за участю зареєстрованих у селищі політичних партій і громадських рухів, на основі загального рівного, прямого виборчого права, шляхом таємного голосування.
Порядок призначення дня виборів, порядок організації і проведення виборів депутатів селищної ради визначаються Конституцією України, Законами про вибори депутатів, про місцеве самоврядування і даним Статутом.
Стаття 19. Загальний чисельний склад селищної ради встановлюється в межах, установлених Законом і рішенням селищної ради, яке ухвалюється перед кожними черговими виборами. Крім депутатів до складу селищної ради входить за посадою селищний голова.
Стаття 20. Депутат селищної ради - громадянин України, член селищної громади, який шляхом вільних виборів наділяється селищною громадою повноваженнями представляти інтереси своїх виборців і здійснювати функції, права і обов'язки селищного самоврядування, віднесених до відання селищної ради.
Уся діяльність депутата, його обов'язки та права визначаються статусом депутата, установленим законом про статус депутата, регламентом селищної ради, рішенням селищної ради, відповідно до обов'язків і функцій, дорученими йому радою, зобов'язаннями депутата перед своїми виборцями та чинним законодавством України.
Депутат селищної ради здійснює свої повноваження, як правило на громадських засадах.
Стаття 21. Депутат селищної ради приймає Присягу такого змісту: «Вступаючи в права депутата Сергіївської селищної ради, зобов'язуюсь гідно представляти своїх виборців, відстоювати їх права і свободи, усі свої дії направляти на добробут селища Сергіївка і його жителів. Зобов'язуюсь дотримувати Статуту Сергіївської селищної громади і виконувати свої обов'язки в інтересах селищної територіальної громади».
Стаття 22. Повноваження депутата селищної ради припиняються із припиненням повноважень селищної ради у випадку і порядку, передбаченому законодавством.

Стаття 23. Повноваження селищної ради наступають, якщо до його складу вибрано не менш двох третин від чисельності, установленої селищною радою попереднього скликання.

Стаття 24. Повноваження селищної ради нового скликання починаються з моменту офіційного оголошення селищною територіальною комісією про обрання селищної ради нового скликання. Повноваження селищної ради припиняються в день офіційного оголошення селищною територіальною виборчою комісією про обрання селищної ради нового скликання.
Підстави і порядок дострокового припинення або зміни повноважень селищної ради встановлюються законодавством України.
Стаття 25. Основною організаційною формою роботи селищної ради є сесія селищної ради. Сесія складається із пленарних засідань селищної ради і засідань постійних і інших депутатських комісій.
Сесії селищної ради скликаються в міру необхідності, але не рідше одного разу у квартал.
Порядок скликання сесій ради, підготовки та розгляду питань, прийняття рішень, а також порядок роботи сесій визначається Регламентом роботи селищної ради.
Сесії селищної ради проводяться гласно і носять відкритий характер. На сесії мають право бути присутні мешканці селища, представники засобів масової інформації, політичних партій і громадських організацій.
Селищна рада має право, якщо буде потреба, прийняти мотивоване рішення про проведення закритого пленарного засідання.
Рішення сесії селищної ради ухвалюються відкритим або закритим (таємним) голосуванням відповідно до Регламенту або по окремому рішенню сесії.
Селищна рада здійснює свою діяльність на українській і російській мовах, що є офіційними мовами сесій. Офіційні документи селищної ради, Ії рішення ухвалюються і публікуються на державній мові – українській. .

 

ГЛАВА 11

СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА.

Стаття 26. Селищний голова є головною посадовою особою селищної громади, керує селищною радою, головує на пленарних засіданнях сесій селищної ради з правом вирішального голосу. Він очолює виконавчий комітет селищної ради, будучи головою виконавчої влади в селищі Сергіївка.
Стаття 27. Селищний голова не може бути депутатом в інших радах, суміщати свої службові обов'язки з іншою посадою, у тому числі і на громадських засадах, не може займатися підприємницькою діяльністю, а також іншою діяльністю, що приносить прибутки, крім наукової, викладацької діяльності у вільний від роботи по основній посаді час.
Повноваження селищного голови встановлені Законодавством України.
Стаття 28. Селищний голова на першій , після його обрання сесії селищної ради , в присутності голови виборчої комісії, перед усім складом селищної ради приймає присягу наступного змісту:
«Я, (прізвище, ім'я, по батькові), волею жителів селища Сергіївка обраним селищним головою, вступаючи на цей високий пост, урочисто клянуся бути вірним своєму народу і в його числі своїм виборцям. Зобов'язуюсь свято виконувати Конституцію і Закони України, Статут селища, усіма своїми справами опікуватися про добробут селища і його жителів, відстоювати у всіх інстанціях їх права і інтереси. Бути гідним тієї довіри, яку виявили мені виборці».

ГЛАВА 12

СЕКРЕТАР СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Стаття 29. Секретар селищної ради є посадовою особою селищної ради, відповідальним за організаційну роботу селищної ради.
Секретар селищної ради обирається на першій сесії нового скликання за пропозицією селищного голови з числа знову обраних депутатів. Секретар ради працює на постійній основі зі статусом посадової особи місцевого самоврядування і не може поєднувати свою службову діяльність з іншою посадою, не може займатися підприємницькою діяльністю, а також іншою діяльністю, що приносить доходи, крім наукової, викладацької діяльності у вільний від роботи по основній посаді час.
Секретар селищної ради за посадою може входити до складу виконавчого комітету із правом голосу.
Повноваження секретаря селищної ради встановлені Законом «Про місцеве самоврядування в Україні».

ГЛАВА 13

ГАРАНТІЇ СЕЛИЩНОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Стаття З0. Право і гарантії самоврядування селищної громади її органів гарантуються Конституцією України, законами « Про місцеве самоврядування в Україні» і іншими законодавчими актами України. На вимогу виконавчих органів і посадових осіб місцевого самоврядування, керівники , розміщених на території громади підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, зобов’язані прибути на засідання цих органів для надання інформації по питанням, віднесених до відання селищної ради і їх органів, а також для відповіді на депутатські запити.
Стаття 31. Органи виконавчої влади, підприємства, установи, організації, а також громадяни несуть установлену законом відповідальність перед селищною громадою і її органами за причинену селищному самоврядуванню шкоду своєю діяльністю, бездіяльністю або невиконанням, або неналежним виконанням рішень органів селищного самоврядування.

ГЛАВА 14

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ І ПОСАДОВИХ ОСІБ СЕЛИЩНОГО САМОВРЯДУВАННЯ ПЕРЕД СЕЛИЩНОЮ ГРОМАДОЮ

Стаття 32. Органи і посадові особи селищного самоврядування відповідальні , підконтрольні і підзвітні перед селищною громадою.
Усі органи і посадові особи селищного самоврядування зобов’язані сприяти забезпеченню законних інтересів членів селищної громади і несуть відповідальність за прийняття заходів відповідно їх компетенції для задоволення цих прав і законних інтересів відповідно до чинного законодавства.

ГЛАВА 15

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ І ПОСАДОВИХ ОСІБ СЕЛИЩНОГО САМОВРЯДУВАННЯ ПЕРЕД ДЕРЖАВОЮ, ЮРИДИЧНИМИ І ФІЗИЧНИМИ ОСОБАМИ

Стаття 33. Органи і посадові особи селищного самоврядування несуть відповідальність перед державою, у випадку порушення ними Конституції України і чинного законодавства.
Акти, прийняті в системі місцевого самоврядування, можуть бути призупинені тільки за мотивами їх невідповідності Конституції України або Законам України у встановленому Законом порядку з зверненням до суду.
Стаття 34. Збиток, нанесений юридичним або фізичним особам, у результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності органів місцевого самоврядування, відшкодовується за рахунок сум відповідного місцевого бюджету, а органи самоорганізації населення, підприємства , організації всіх форм власності, товариство власників будинків і квартир - за рахунок власних коштів, що надходять від їхньої господарської діяльності.

РОЗДІЛ 3

МАТЕРІАЛЬНІ І ФІНАНСОВІ ОСНОВИ МІСЦЕВОГО

САМОВРЯДУВАННЯ

ГЛАВА 16

КОМУНАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ГРОМАДИ

Стаття 35. Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування, згідно з Конституцією, є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевого бюджету, позабюджетні (цільові) фонди та інші кошти: земля, природні ресурси, що перебувають у власності територіальної громади.
Матеріальні і фінансові ресурси, що становлять комунальну власність селища, є належністю селищної громади, і їх недоторканність захищається законодавством і даним Статутом.
Стаття 36. До комунальної власності відносяться:
• земля та інші природні ресурси;
• комунальні підприємства;
 • банки, страхові товариства, організації і установи культури,
  освіти, соціального обслуговування і забезпечення та ін.;
 • частки (пай) у майні підприємств інших форм власності;
 • комунальний жилий та нежилий фонди селища;
 • доходи місцевого бюджету;
 • кошти і депозити селища (органа місцевого самоврядування) у банківських установах, цінні папери і інші фінансові ресурси , передбачені чинним законодавством;
 • інше нерухоме майно, передане в комунальну власність за рішенням суду;
 • інше рухоме і нерухоме майно, установлене діючим законодавством, як комунальна власність.
Стаття 37. У комунальній власності селищної громади перебувають і становлять її основу і не підлягають відчуженню об’єкти, що мають загально селищне значення для життєзабезпечення селища, задоволення найважливіших потреб селищної громади і забезпечення збереження селищних систем: водо-енергозабезпечення, інженерних комунікацій, транспорту і зв'язку, парків, лісозахисних зон, природних ландшафтів та ін.
Стаття 38. Суб’єктом права комунальної власності є Сергіївська селищна громада, яка делегує це своє право селищній раді на термін її повноважень.
Стаття 39.Селищна рада, виконавчий комітет селищної ради, від імені і в інтересах територіальної громади селища, відповідно до закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» і даного Статуту здійснюють правомочність по володінню, користуванні та розпорядженню об’єктами права комунальної власності.
Стаття 40. Рішення про відчуження комунальної власності ухвалює селищна рада з урахуванням думки селищної громади.

ГЛАВА 17

ФІНАНСОВА ОСНОВА СЕЛИЩА

Стаття 41. Фінансова основа селища складається з:

 

коштів селищної ради;
коштів позабюджетних (цільових) фондів;
коштів селищної ради і її виконавчого комітету;
фінансово-кредитних ресурсів;
страхових ресурсів:
коштів підприємств, організацій та установ комунальної

власності селища;

коштів, що поступили від розміщення селищних позик і цінних
селищних паперів;
коштів, отриманих від проведення селищних лотерей ;
коштів, отриманих від приватизації комунального майна селища;
інших фінансових ресурсів, переданих селищу, згідно з діючим
законодавством.
Стаття 42. У селищний бюджет направляються кошти: плата за землю, плата за користування місцевими природними ресурсами, інші надходження , згідно із законодавством.
Селище має право на відшкодування екологічних збитків, заподіяних на території селища санітарно-охоронних зон підприємств, організацій та установ незалежно від форми власності.

ГЛАВА 18

МІСЦЕВИЙ БЮДЖЕТ

Стаття 43. Місцевий бюджет формується, розробляється, затверджується і виконується органами місцевого самоврядування самостійно згідно повноважень, встановлених Законом „Про місцеве самоврядування в Україні” і Бюджетним Кодексом України.
Будь-яке втручання в розробку, прийняття і виконання місцевого бюджету органами державної влади або органами місцевого самоврядування інших територіальних громад не допускається, крім винятків, встановлених законами України (надзвичайне положення, війна, стихійне нещастя і т.д.).
Стаття 44 Місцевий бюджет складається з поточного бюджету і бюджету розвитку.
Стаття 45. Кошти поточного бюджету направляються на фінансування установ і закладів, які утримуються за рахунок бюджетних асигнувань і не належать до бюджету розвитку.
Стаття 46. Кошти бюджету розвитку направляються на реалізацію програм соціально-економічного розвитку селища, пов’язаних з здійсненням інвестиційної та інноваційною діяльністю, а також на фінансування субвенцій та інших видатків, пов’язаних з розширеним відтворенням.
Стаття 47. У доходи селищного бюджету зараховуються:
- місцеві податки і збори, крім виключень, передбачених
законодавством;
- надходження від закріплених законодавством загальнодержавних податків або їх частини відповідно до нормативів, затвердженими в установленому законом
порядку;
фінансові ресурси (дотації, субсидії, субвенції та інші трансферти, передані місцевому бюджету з державного бюджету безпосередньо або розподілом через Одеський обласний і Білгород-Дністровський міський бюджет);
- фінансові ресурси, передані місцевому бюджету з державного бюджету для здійснення певних законодавством повноважень виконавчої влади;
- доходи від приватизації комунальної власності селища;
- надходження від оренди цілісних майнових комплексів, комунальної власності;
- штрафи і відшкодування шкоди, заподіяної навколишньому середовищу (екологічні збитки);
інші кошти, одержані від господарської діяльності органів місцевого самоврядування;
 • вступ дивідендів від участі місцевої ради в статутному фонді
  суб’єктів підприємницької діяльності;
 • плата за забруднення навколишнього середовища (екологічний податок);
  - кошти від відчуження майна, що перебуває у власності
  селищної громади, у тому числі від продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення
 • плата за гарантії , надані органами місцевого самоврядування;
  - благодійні внески, гранти, подарунки у вартісному обрахунку;
- інші надходження від джерел, передбачених законодавством.
Стаття 48. В дохідній частини місцевого бюджету кошти, направлені для здійснення властиво місцевого самоврядування, і направлені для здійснення окремих повноважень державної влади, делегованих органам місцевого самоврядування, указуються окремо.
Місцевий бюджет повинен бути досконалим для виконання функцій місцевого самоврядування і делегованих законодавством особових повноважень органів виконавчої влади, а також для забезпечення населення послугами не нижче рівня муніципальних соціальних потреб, гарантованих Конституцією.
З метою збалансованості місцевого бюджету, місцева рада може встановлювати граничний розмір дефіциту бюджету.
Стаття 49. Вихідна частина місцевого бюджету окремо представляє витрати поточного бюджету і витрати бюджету розвитку.
Витрати поточного бюджету окремо передбачають витрати , зв’язані з виконанням властиво саме управлінських повноважень і окремо витрати, зв’язані з виконанням делегованих повноважень органів виконавчої влади.
Стаття 50. Доходи місцевого бюджету, одержані додатково при його виконанні, а також суми перевищення доходів над видатками, що утворилися внаслідок збільшення надходжень у бюджет або економії видатків, вилученню не підлягають, крім випадків, передбачених законодавством.
Примусове вилучення таких сум може бути оскаржене в судовому порядку.
Рішення про використання цих коштів ухвалюється селищною радою. Селищна рада може ухвалити рішення ,щодо вкладання вільних коштів, одержаних способом, указаним у частині першій справжньої статті, в акції, цінні папери і ін. в інтересах селищної громади.
Стаття 51. У місцевому бюджеті обов'язково повинен бути передбачений резервний фонд, який використовується селищним головою без попереднього узгодження з місцевою радою для фінансування непередбачених видатків у встановленому законом порядку.
Витрати резервного фонду включають у звіт про виконання місцевого бюджету окремим рядком із вказівкою підстав видатку і сум на кожну виплату для затвердження місцевою радою.
Стаття 52. У рамках своїх повноважень, Сергіївська селищна рада самостійно формує бюджет і самостійно його виконує під контролем своєї громади в порядку, установленому Законом „Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетним кодексом України і даним Статутом
У доходи бюджету включаються:
 • місцеві податки і збори, які зараховуються в бюджет місцевого самоврядування;
 • податок з реклами;
 • комунальний податок;
 • акцизний збір;
 • збір за паркування,

 • ринковий збір;
 • збір за видачу ордерів на квартири;
 • курортний збір;
 • збір за використання міської символіки;

 • збір за проведення аукціонів;
 • збір за дозвіл на розміщення об’єктів торгівлі;
 • інші джерела надходжень.
Стаття 53. В витрати для виконання делегування державних повноважень , які здійснюються за рахунок бюджету, на виконання власних повноважень включаються витрати на:
утримування органів самоврядування селища;
освіту: дошкільну освіту, загально-середню освіту
загальну медичну допомогу (селищна амбулаторія, швидка допомога);
культурно-просвітні і видовищні програми {палаци культури, клуби, громадські бібліотеки, дитячі спортивні школи, дитячі науково-технічні центри та клуби).
Стаття 54. В витрати бюджету на виконання власних повноважень включаються витрати на:
соціальний захист та соціальне забезпечення;
місцеві програми розвитку житлово-комунального
господарства та благоустрою населеного пункту;
програми підтримки засобів масової інформації місцевого значення;
місцеві програми з розвитку фізичної культури і спорту;
транспорт , дорожнє господарство;
утримування доріг місцевого значення;
фінансування інших програм, затверджених відповідною радою за
згодою територіальної громади.
Стаття 55. Порядок підготовки, формування, розробки, прийняття і затвердження звіту про виконання бюджету визначений Бюджетним кодексом України.

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Даний Статут схвалений на громадських читаннях і зборах за місцем проживання, а також на зборах трудових колективів селища Сергіївка і затверджений на сесії селищної ради.
Статут територіальної громади селища міського типу Сергіївка є діючим правовим актом, що мають чинність Закону для всіх фізичних і юридичних осіб, органів і посадових осіб селищного самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності зареєстрованих на території селища Сергіївка.
Статут не підлягає перезатвердженню при переобранні селищної ради. Зміни і доповнення в нього вносяться лише в порядку, установленому Законом” Про місцеве самоврядування в Україні”, на підставі Конституції України і Європейської хартії про місцеве самоврядування.

Секретар селищної ради Г.О.ТаранПогода в Сергеевке
Урядова телефонна
"гаряча лiнiя"
0 800 507 309
powered by Art