Рішення 35-ї позачергової сесії Сергіївської селищної ради VІ скликання №375 від 15 лютого 2013 року

«Про затвердження Порядку звільнення земельних ділянок від незаконно встановлених тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на території смт Сергіївка»

З метою впорядкування розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності та вирішення питань, пов’язаних із самовільним розміщенням тимчасових споруд на території смт Сергіївка, керуючись Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», Законом України «Про благоустрій населених пунктів», Порядком розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 року № 244, статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сергіївська селищна рада

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Порядок звільнення земельних ділянок від незаконно встановлених тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на території смт Сергіївка (додається).

  2. Контроль над виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань містобудування, землекористування та охорони навколишнього природного середовища (Пушняк О.Г.)

 

СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА О.Ю.ШЕЛЕСТЕНКО

 

 

Додаток до

рішення Сергіївської селищної ради

від «15» лютого 2013 року №375

Порядок звільнення

земельних ділянок від незаконного встановлених тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на території смт Сергіївка

1. Загальні положення

1.1. Порядок звільнення земельних ділянок від незаконного встановлених тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на території смт Сергіївка (надалі – Порядок) розроблений відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 року № 244.

1.2. Цей Порядок передбачає механізм, підстави, терміни і порядок проведення демонтажу тимчасових споруд (надалі – ТС) для здійснення підприємницької діяльності на території смт Сергіївка, що розміщені з порушенням вимог чинного законодавства України.

1.3. Земельні ділянки, зайняті самовільно розміщеними ТС та на які не оформлені належним чином документи щодо землекористування, вважаються самовільно зайнятими.

Самовільно зайняті земельні ділянки підлягають поверненню власникам землі або землекористувачам без відшкодування витрат, понесених під час незаконного користування ними, а винні особи - притягненню до відповідальності згідно з вимогами чинного законодавства України.

2. Порядок демонтажу ТС

2.1. Демонтажу (знесенню) підлягають незаконно встановлені ТС, а відповідна земельна ділянка поверненню та приведенню у попередній стан, у випадках:

1) відсутності паспорта прив'язки ТС, інших дозвільних документів;

2) анулювання паспорта прив'язки ТС, закінчення терміну його дії;

3) самовільного розміщення ТС;

4) у разі невідповідності розташування ТС паспорту прив’язки ТС, будівельним нормам та правилам;

5) відсутності договору оренди земельної ділянки, або договору особистого строкового сервітуту;

6) самовільної зміни власником ТС її призначення;

7) за рішенням судових органів або поданням інших органів державної влади;

8) в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

2.2. За наявності підстав для знесення (демонтажу) ТС, передбачених пунктом 2.1. даного Порядку, складається протокол Комісії з питань звільнення земельних ділянок від незаконно встановлених тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на території смт Сергіївка (далі – Комісія), склад якої затверджується розпорядженням селищного голови. На підставі протокольного рішення Комісії виконком Сергіївської селищної ради готує проект рішення про звільнення земельних ділянок від ТС, які встановлені з порушенням вимог чинного законодавства України з переліком ТС, що підлягають знесенню (демонтажу).

2.3. Прийняте рішення виконавчого комітету Сергіївської селищної ради про звільнення земельних ділянок від незаконно розміщених тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на території смт Сергіївка розміщується на офіційному сайті Сергіївської селищної ради.

2.4. На підставі прийнятого рішення виконавчого комітету Сергіївської селищної ради про звільнення земельних ділянок від незаконно встановлених тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на території смт Сергіївка, відповідальною особою, призначеною розпорядженням селищного голови, готуються попередження з посиланням на відповідне рішення виконавчого комітету і наклеюється на ТС з проведенням фотофіксації. У попередженні визначається термін усунення порушень вимог чинного законодавства України та приведення земельної ділянки у попередній стан.

2.5. У разі невиконання власником ТС вимог щодо усунення порушень чинного законодавства України та не приведення земельної ділянки у попередній стан протягом строку, зазначеного у попередженні, демонтаж (знесення) ТС виконується комунальним підприємством або іншим суб’єктом господарювання, з яким відповідний виконавчий орган селищної ради уклав договір та яке безпосередньо займається знесенням (демонтажем).

У разі необхідності, під час знесення (демонтажу) ТС залучаються представники державних органів, комунальних служб селища та організацій (Державної автомобільної інспекції, правоохоронних органів тощо).

2.6. У випадку, якщо ТС не має власника, або власник ТС невідомий, знесення (демонтаж) ТС здійснюється за результатами обстеження ТС Комісією.

2.7. Демонтаж (знесення) ТС здійснюється в наступному порядку:

2.7.1. Комісія складає акт знесення (демонтажу) ТС, який містить:

1) дату, час проведення знесення (демонтажу) та місце розташування ТС, підстави для їх демонтажу;

2) прізвище, ім'я, по-батькові, посади голови та членів Комісії, їх підписи;

3) найменування підприємств, виконуючих демонтування споруди та відключення від інженерних мереж;

4) опис ТС, що демонтується (зноситься): геометричні розміри, матеріал, наявність підключення до мереж електро – та водопостачання та перелік візуально виявлених недоліків, пошкоджень;

5) відомості про власника ТС (у разі наявності);

6) фотофіксацію ТС.

2.7.2. Після складання акту демонтажу (знесення), ТС опечатується, демонтуються і перевозяться на майданчики тимчасового зберігання, які організовуються та облаштовуються комунальним підприємством або суб’єктом господарювання, задіяним у знесенні (демонтажі).

2.8. Витрати по знесенню (демонтажу) та перевезенню ТС до вказаних майданчиків покладаються на комунальні підприємства або суб’єкти господарювання, з якими відповідний виконавчий орган селищної ради уклав договори і які безпосередньо займаються знесенням (демонтажем), та в подальшому - компенсуються власником розміщеної ТС.

2.9. Видатки на демонтаж та зберігання демонтованих ТС відшкодовують їх власники.

2.10. Якщо власник демонтованої ТС невідомий, видатки на демонтаж та зберігання ТС здійснюються за рахунок коштів селищного бюджету.

2.11. Демонтовані ТС повертаються власнику після надання відповідних документів, які засвідчують право власності на ТС та після оплати ним до селищного бюджету робіт по відключенню від інженерних мереж, робіт з демонтажу, перевезенню, розвантаженню та зберіганню ТС, згідно з розрахунками, наданими суб'єктами господарювання, що були задіяні в демонтажі.

2.12. Для власників ТС розмір плати встановлюється та складається за:

1) демонтування, завантаження, доставку до місця зберігання та розвантаження – у відповідності до калькуляції, наданої суб'єктом господарювання, з яким відповідний виконавчий орган селищної ради уклав договір та яке безпосередньо займається демонтажем (знесенням);

2) зберігання – в розмірі одного неоподаткованого мінімуму доходів громадян за добу зберігання;

3) відключення від інженерних мереж – у відповідності до калькуляцій, наданих суб'єктами господарювання, які безпосередньо займаються відключенням;

2.13. Після закінчення річного терміну зберігання примусово демонтованих ТС, власники яких не з'явилися за їх поверненням та не сплатили витрати, передбачені пунктом 2.12. Правил, рішення щодо їх подальшого використання приймає виконавчий комітет Сергіївської селищної ради відповідно до вимог діючого законодавства.

 

Секретар селищної ради Г.О.ТаранПогода в Сергеевке
Урядова телефонна
"гаряча лiнiя"
0 800 507 309
powered by Art