Секретар ради

Секретар Сергіївської селищної ради Таран Геннадій Олександрович

Повноваження секретаря селищної ради визначені статтею 50 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". Секретар селищної ради у випадку, передбаченому частиною першою статті 42 цього Закону, здійснює повноваження селищного голови. Скликає сесії ради у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 цього Закону, повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради. Веде засідання ради та підписує її рішення у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 цього Закону. Організує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради. Забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням. За дорученням селищного голови координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій. Сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень. Організує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов'язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування. Забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування офіційних документів, пов'язаних з місцевим самоврядуванням відповідної територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку. Вирішує за дорученням селищного голови або відповідної ради інші питання, пов'язані з діяльністю ради та її органів.

Прийом громадян здійснює щовiвторка, з 09.00 до 12.00  

Службовий телефон (804849) 48-3-37Погода в Сергеевке
Урядова телефонна
"гаряча лiнiя"
0 800 507 309
powered by Art